T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2019 Yılı Proje ve Proje Uygulama Yardımları başvuruları duyurusu

     2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca hazırlanan ve  27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde  2019 yılı yardımları için başvuruda bulunmak isteyen tescilli taşınmaz kültür varlığı sahiplerinin proje yardımları için 01.10.2018 tarihine kadar, proje uygulama yardımları için 28.12.2018 tarihine kadar istenen belgelerle birlikte Deveci Han Kültür Merkezi’nde bulunan Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
     
Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik

Proje ve Uygulama yardımları için istenecek belgeler.docx

UYGULAMA YARDIMI BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2019.docx

PROJE YARDIMI BAŞVURU DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2019.docx